BHS1042 - Mikrobiologi dan Penyakit Berjangkit

Assessments

 1. Continuous Assessment (CARRY MARKS)
  1. Quizzes - 20% (Pengenalan Kepada Mikrobiologi - Fungus)
  2. Midterm Examimation - 20% (Pengenalan Kepada Mikrobiologi - Flora Normal)
  3. Poster - 10%
 2. Final Examination

  Tempoh: 2 jam 15 minit

  BahagianSoalanTajuk
  A (Objektif)
  (setiap soalan ada 1 markah)
  1 - 17Imuniti
  18 - 22Konsep Rantaian Infeksi
  23 - 27Infeksi
  28 - 38Penyakit Berjangkit
  39 - 48Standard Precaution
  B (Betul-Salah)
  (setiap soalan ada 4 markah)
  1 - 5Imuniti
  6Konsep Rantaian Infeksi
  7Infeksi
  8 - 11Penyakit Berjangkit
  12 - 13Standard Precaution

Silibus

 1. Pengenalan Kepada Mikrobiologi
  1. Nota Kuliah
  2. Nota ringkas
  3. Video Kuliah: H9 - H12, H17 - H20
  4. Contoh soalan
 2. Bakteria
  1. Nota Kuliah
  2. Nota ringkas
  3. Video Kuliah: H1 - H4, H9 - H12
  4. Contoh soalan
 3. Virus
  1. Nota Kuliah
  2. Nota ringkas
  3. Video Kuliah: H1 - H4, H5 - H8, H17 - H20
  4. Contoh soalan
 4. Parasit
  1. Nota Kuliah
  2. Nota ringkas
  3. Video Kuliah: H1 - H4, H9 - H12, H13 - H16, H17 - H20
  4. Contoh soalan
 5. Fungus
  1. Nota Kuliah
  2. Nota ringkas
  3. Video Kuliah: H1 - H4, H5 - H8, H5 - H8, H9 - H12, H13 - H16, H17 - H20
  4. Contoh soalan
 6. Flora Normal
  1. Nota Kuliah
  2. Nota ringkas
  3. Video Kuliah: H1 - H4, H5 - H8, H9 - 12, H13 - H16, H17 - H20
  4. Contoh soalan
 7. Imuniti
  1. Nota Kuliah
  2. Video Kuliah: H1 - H4, H1 - H4, H5 - H8, H13 - H16
  3. Contoh soalan
 8. Konsep Rantaian Infeksi
  1. Nota Kuliah
  2. Video Kuliah: tin-tfng-wrv
  3. Contoh soalan
 9. Infeksi
  1. Nota Kuliah
  2. Video Kuliah: hqp-ibkj-msw
  3. Contoh soalan
 10. Penyakit Berjangkit
  1. Nota Kuliah
  2. Video Kuliah: vrp-tuse-qaz
  3. Contoh soalan
 11. Standard Precaution
  1. Nota Kuliah
  2. Video Kuliah: H13 - H16, zdb-fkuz-gvm
  3. Contoh soalan

Contoh Soalan

 1. Contoh soalan 1

Please send comments on these web pages to jd dot azura at gmail dot com.

Copyright (c) 2010 - 2020 Mohd Azuraidi bin Harun