HSM 2433 (Mikrobiologi, Penyakit Berjangkit & Kesihatan Pekerjaan)

Kalendar Akademik

Klik di sini untuk melihat Kalendar Akademik

Nota, Modul dan Contoh Soalan

 1. Pengenalan Dan Bakteria
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 2. Virus
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 3. Parasit
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 4. Fungus
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 5. Flora Normal
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 6. Imuniti Spesifik dan Hipersensitiviti
  1. Nota Kuliah Imuniti Spesifik dan Hipersensitiviti
  2. Modul Imuniti Spesifik dan Hipersensitiviti
  3. Soalan
 7. Jangkitan Hospital dan Kawalan Jangkitan Serta Peranan Jururawat
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 8. Prinsip Sterilisasi
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 9. Epidemiologi Penyakit Berjangkit dan Konsep Epidemiologi
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 10. Sumber Data Kesihatan Masyarakat
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 11. Penentu Sosial dan Tingkahlaku Kesihatan
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 12. Kesihatan Pekerjaan
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 13. Penyakit Pekerjaan dan Faktor Yang Mempengaruhinya
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
 14. Epidemiologi Kesihatan
  1. Nota Kuliah
  2. Modul
  3. Soalan
Mohd Azuraidi bin Harun <jd (dot) azura (at) gmail (dot) com>
$Id: index.html 456 2014-12-03 15:00 MYT azuraidi $

Valid XHTML 1.0 Strict!   Valid CSS!