Penyakit Pekerjaan dan Faktor yang Mempengaruhinya

 1. Perspektif Sejarah
 2. Penyakit Pekerjaan
 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyakit Pekerjaan
 4. Pengawasan Epidemiologi Untuk Penyakit Pekerjaan
  1. Kajian Ekologi
  2. Kajian Keratan Rentas
  3. Kajian Kes Kawalan
  4. Kajian Kohort
 5. Epidemiologi Persekitaran
  1. Pengenalan
  2. Epidemiologi Alam Sekitar
  3. Logam
  4. Air minuman