Epidemiologi Penyakit Berjangkit dan Konsep Epidemiologi

Silibus

  1. Definisi epidemiologi, epidemik dan pandemik,
  2. Penyakit epidemik dan pandemik,
  3. Kesihatan dan penyakit
  4. Sejarah semulajadi penyakit
  5. Proses jangkitan
  6. Pengelasan penyakit